PM2.5 武汉110 梁子湖85
高尔夫
高尔夫
服务热线400-8877-156
球手荣誉榜
首页 > 高尔夫 > 球手荣誉榜
会员杯邀请赛
2014 年度总杆冠军 乐惠军
2015 年度总杆冠军 章新高
2016 年度总杆冠军 武言
一杆进洞榜
姓名 进球日期 T台 进球洞号
陈日成 2014-12-05 蓝Tee 3号洞
羽根田诚 2014-12-28 蓝Tee 3号洞
谌盼玲 2015-03-01 蓝Tee 13号洞
仇嘉午 2015-09-17 蓝Tee 6号洞
王磊 2015-10-11 蓝Tee 13号洞
张峰 2015-10-28 蓝Tee 6号洞
高桥丰 2015-10-29 蓝Tee 3号洞
乐惠军 2016-03-15 蓝Tee 13号洞
程辉 2016-06-08 蓝Tee 13号洞
钟鹏驰 2016-06-21 蓝Tee 3号洞
杨晨 2016-10-09 蓝Tee 3号洞
张四兵 2017-03-29 蓝Tee 13号洞
田蓉 2017-04-14 红Tee 17号洞